Servis

This is custom heading element

Naša spoločnosť zabezpečuje vlastnými a externými kapacitami nasledovné servisné práce:

záručný a pozáručný servis nami predávaných prístrojov

pozáručný servis ostatných prístrojov

kalibrácia meračských prístrojov

Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis u nás zakúpených prístrojov a tiež pozáručný servis ostatných prístrojov.

Garantujeme profesionalitu pri overovaní spoľahlivosti vami používanej meracej techniky.

U nás zakúpené prístroje sú pred odovzdaním odberateľovi kontrolované, aby sme predišli prípadným nepresnostiam merania z dôvodu manipulácie s meracou technikou počas transportu a prepravy od výrobcu k nám.

Záručná doba na prístroje je 24 mesiacov, ale preto, že tak, ako naši klienti, aj my sme nároční na presnosť merania našich kvalitných prístrojov, rozhodli sme sa odkontrolovať ich do 12 mesiacov od zakúpenia prístroja ZDARMA.

Pre zabezpečenie presnosti prístrojov deklarovanej výrobcami je nevyhnutné prístroje kalibrovať.

Odporúčaný čas následnej kalibrácie je 1x ročne pre optickú1x za 2 roky pre laserovú meraciu techniku.

Kalibrácie vykonávame v súlade s požiadavkami zákazníka podľa normy STN alebo ISO 9001: 2008 .

Nižšie uvádzame ceny za kalibrácie najbežnejších meracích prístrojov.

Kalibrácia:

 Prístroj  Cena v EUR bez DPH
 Nivelačný prístroj  60,00, s Kalibračným listom   95,00
 Digitálny nivelačný prístroj  65,00, s Kalibračným listom 135,00
 Rotačný laser  90,00, s Kalibračným listom  95,00
 Krížový laser  90,00, s Kalibračným listom  95,00
 Potrubný laser  90,00, s Kalibračným listom  95,00
 Optický a digitálny teodolit  90,00, s Kalibračným listom 135,00
 Laserový diaľkomer  90,00, s Kalibračným listom 135,00
 Schmidtovo kladivko  78,00, s Kalibračným listom  90,00

 

Cenník je platný od 1.1.2019

Zaujímate sa o služby nášho servisu?

Prečo náš servis?

Rýchlosť, kvalita, spoľahlivosť pre :

  • záručnýpozáručný servis našich prístrojov
  • pozáručný servis aj ostatných značiek
  • kalibrácie podľa STN a ISO
  • servis a kalibrácie aj starých prístrojov