Servis

Naša spoločnosť zabezpečuje vlastnými a externými kapacitami nasledovné servisné práce:

Kalibrácia:

 Prístroj  Cena v EUR bez DPH
 Nivelačný prístroj  60,00, s Kalibračným listom   85,00
 Digitálny nivelačný prístroj  75,00, s Kalibračným listom 125,00
 Rotačný laser  90,00, s Kalibračným listom 125,00
 Krížový laser  90,00, s Kalibračným listom 125,00
 Potrubný laser  90,00, s Kalibračným listom 125,00
 Optický a digitálny teodolit  90,00, s Kalibračným listom 125,00
 Laserový diaľkomer  90,00
 Schmidtovo kladivko  78,00
 Digitálny merač hrúbky náteru  90,00
 Digitálna vodováha  25,00


Cenník je platný od 1.1.2019 
© 2019 GEOLAB.SK, s.r.o. | WEB: gekon.sk
GEOLAB.SK, s.r.o.
Tajovského 5
010 01 Žilina
IČO: 36652105
IČ DPH: SK2022213413